MasterLife WP1200

urun Description

​MasterLife WP1200

Beton ve harçlar için kristalize etki oluşturarak geçirimliliği azaltan beton katkısı

Tanımı

MasterLife WP 1200, betondaki su geçirimliliğini azaltan ve sıvı olarak kullanılan kristalize kapiler geçirimsizlik katkısıdır.
MasterLife WP 1200, çeşitli özel kimyasallardan oluşmaktadır. Bu aktif kimyasallar, taze betondaki su ve çimento hidratasyonu sonucu ortaya çıkan yan ürünler ile tepkimeye girerek betonun gözenek ve kapiler boşluklarında çözünmez kristal bir yapı oluşturur. Oluşan bu kristal yapı sayesinde betonun su geçirimliliği azalır. MasterLife WP 1200, betonda oluşabilecek 0.4 mm’nin altındaki çatlakları kendiliğinden iyileştirme ve onarma özelliğine sahiptir.

Kullanım Yerleri

MasterLife WP 1200, temeller, tüneller, bodrum katları ve prefabrik elemanlar gibi sürekli veya aralıklı olarak su ile temas halinde olan tüm yapısal betonlarda kullanılabilir. MasterLife WP 1200 aynı zamanda çimento harçları ve sıvalar için de kristalize su geçirimsizlik katkısı olarak kullanılabilir. Genel olarak uygulama alanları aşağıdaki gibidir:
 • Temellerde ve bodrum katları
 • Kanalizasyon ve su arıtma tesisleri
 • Barajlar, kanallar, tüneller, limanlar
 • Tünel ve metro sistemleri
 • Su rezervleri
 • Beton borular
 • Çok-katlı otoparklar
 • Yüzme havuzları
 • İstinat duvarları & dalga kıranlar

Avantajları

MasterLife WP 1200 katkısı aşağıdaki faydaları sağlamaktadır:
 • Betona karıştırma esnasında eklenir
 • Betonun geçirimliliğini azaltır
 • Toksik değildir
 • Betonun iç yapısına dahil olur
 • Su ve diğer sıvıların geçişini azaltır
 • 0.4 mm’ye kadar kılcal çatlakları onarabilir
 • Pozitif ve negatif hidrostatik basınca dayanır
 • Kanalizasyon ve sanayi atıklarına karşı koruma sağlar