urun Description

MasterAir 200

Beton İçin Hava Sürükleyici Katkı Maddesi

Tanımı

MasterAir 200, katkısı özelikle istenilen miktarda havanın sürüklenmesi ve bunun muhafaza edilmesine karşı zorlukları ile bilinen beton türlerinde kullanılması ile kararlı, küçük ve yakın aralıkta stabil hava kabarcıkları oluşturarak betona ekstra koruma veren hava sürükleyici bir katkı maddesidir.

Uygulama Alanları

  • Donma-çözünmeye maruz kalan betonlarda,
  • Agrega gradasyonunun uygun olmamasından dolayı oluşan kusmayı azaltmak için kullanılır.

Özellikleri ve Yararlar

Beton için en uygun hava miktarının sürüklenmesi beton kalitesinde aşağıdaki gelişmelere yol açmaktadır:

  • Donma-çözünme çevriminden kaynaklı hasarlara ve buz çözücü tuzlardan kaynaklı soyulmaya karşı direncinin artması.
  • Geçirgenliğin azalması – su geçirmezliğin artması
  • Ayrışma ve kusmanın azalması
  • Plastiklik ve ve işlenebilirliğin iyileşmesi
  • Hava sürüklenme kararlılığının büyük ölçüde iyileşmesi
  • Sertleşmiş betonda hava boşluğu sisteminin iyileşmesi

Düşük çökme değerine sahip betonlarda; yüksek karbon içeriğine sahip uçucu kül içeren betonlarda; fazla miktarda ince malzeme içeren betonlarda; yüksek alkali miktarına sahip çimento kullanılan betonlarda; yüksek sıcaklığa maruz kalan betonlarda ve uzun karıştırma süresi uygulanan betonlarda hava sürükleme ve bunu muhafaza etme yeteneğini iyileştirir.