MasterGlenium 27

urun Description

MasterGlenium 27

Yüksek Oranda Su Azaltıcı Süperakışkanlaştırıcı Beton Katkısı

Tanımı

MasterGlenium 27, modifiye edilmiş polikarboksilik eter esaslı polimer yapıya sahip yüksek oranda su azaltıcı bir katkı maddesidir. Kıvam kaybının önlenmesi istenen, yüksek dayanım ve dayanıklılığa gereksinim duyan hazır beton endüstrisi için geliştirilmiştir. Bu ürün kendiliğinden yerleşen beton üretimi için önemli bir rol oynamaktadır.

Mükemmel bir dağıtma etkisi, MasterGlenium 27‘yi hazır beton endüstrisi için ideal bir katkı malzemesi yapar. Çok düşük su/çimento oranı ile çalışmak ve aynı zamanda betonun işlenebilirliğinin muhafaza edilmesini sağlamak yüksek kalitede beton üretimine izin verir.

Özellikleri ve Yararları

MasterGlenium 27 katkısı aşağıdaki faydaları sağlamaktadır:

  • Kendiliğinden yerleşen beton
  • Düşük su/çimento oranına sahip Reoplastik beton
  • Betonda ayrışma ve kusma olmaması
  • Yüksek oranda demir içeren betonarme yapılarda bile düşük vibrasyon süreleri
  • Geleneksel akışkanlaştırıcılara göre MasterGlenium 27 katkısının ilave edilmesi şantiye alanında betona ilave su  eklemeyi azaltır; erken ve nihai dayanım, elastisite modülü, çeliğin aderans dayanımı, karbonatlaşma derinliği, geçirimsizlik, kimyasal etkilere karşı direnç, büzülme ve sünme gibi betonun mühendislik özelliklerini geliştirir.